Episode 143: Cobra Kai – Season 5 Review

This week, we do a spoiler filled review of Cobra Kai season 5 now streaming on Netflix.